FreeBSD 8.0-RELEASE już do ściągnięcia.

Twórcy FreeBSD ogłosili wydanie finalnej wersji 8.0-RELEASE. Nowa gałąź 8-STABLE posiada funkcjonalności 7.x oraz nowe. Kilka ważniejszych zmian wymienionych w ogłoszeniu:

 • Xen DomU, VirtualBox guest oraz host, hierarchiczne jaile.
 • Wsparcie dla NFSv3 GSSAPI, eksperymentalnie NFSv4 wersji serwer oraz klient.
 • Wsparcie dla standartu 802.11s D3.03 oraz Virtual Access Point'a
 • ZFS nie ma juz statusu eksperymentalnego
 • Ponowna implementacja obsługi USB
 • Kontynuacja skalowalności SMP, w szczególności dla VFS
 • Poprawiona warstwa sieciowa
 • Wsparcie dla architektury MIPS

Ważniejsze zmiany na które warto zwrócić uwagę:

 • Ponad 20 krytycznych poprawek

1.1 Kernel

 • Kilka ważnych zmian w jail'ach min.:
 1. dodanie nowej możliwości w wirtualizacji VIMAGE - migracji interfejsów sieciowych pomiędzy systemem bazowym a jailem - VIMAGE jest nadal w fazie eksperymentalnej
 2. Wsparcie dla wielu adresów IPv4 oraz IPv6 oraz możliwość jaila bez adresu IP
 3. Wsparcie dla 32-bitowych jaili na 64-bitowym systemie
 4. Możliwość przypisania konkretnego procesora do danego procesu poprzez cpuset.
 • i inne
 • DTrace ma możliwość uruchomienia procesu ( dodane w 7.2R )
 • Wirtualna przestrzeń adresów w kernelu została zwiększona do 6GB. Zmiana ta była związana z wykorzystaniem cache'a przez filesystem zfs. ( zmienione w 7.2R )
 • Narzędzie procstat zostało dodane. Narzędzie to jest pomocne przy monitorowaniu oraz debug'u konkretnych processów. ( dodano w 7.1R )
 • rpc.lockd został zaimplementowany w kernelu - deamon odpowiedzialny za kontrole locków utworzonych ( za pomoca flock'a ) po stronie serwera NFS. ( dodane w 7.1R )
 • shed_ule został domyślnym sheluderem w kernelu GENERIC.

1.2 Boot Loader

 • Możliwość odczytu partycji GPT
 • Poprawne pobieranie ustawień BIOSu, tak aby można było startować system z urządzeń USB.
 • oraz kilka poprawek kosmetycznych

1.4 Multimedia

 • Zmiany w infrastrukturze audio ( dużo - więcej można doczytać w man snd(4) ), dodane wsparcie dla urządzeń HDMI ( więcej sound (4) )
 • Dodanie sterowników do agp: Intel G4X, Intel G33 oraz G45
 • Kernel DRM wspiera urządzenia i915 GME

1.5 Protokoły sieciowe

 • Poprawiony bug w interfejsie gif
 • Kod multicastingowego routingu został ponownie przepisany - z tej okazji implementacja IPv4 i IPv6 zostały rozdzielone
 • Wsparcie dla standardu Wireless Mesh ( 802.11s )
 • Zmiana nazewnictwa dla interfejsu bezprzewodowego, zamiast nazwy urządzenia będzie pojawiała sie nazwa wlanN ( gdzie N to numer kolejny ).
 • Wsparcie ipsec dla NAT-Traversal (RFC 3948) - domyślnie wyłączone. ( Dodane w 7.2R )
 • Wsparcie dla złożonych tablic routingu.

1.6 Filesystem

 • Zmiany w NFS'ie: dodane wsparcie dla NFSv4, wykorzystanie jako domyślnego transportu TCP.
 • Aktualizacja ZFS'a do 13.

Oprócz powyższych, wprowadzono dużo zmian w obsłudze sprzętu, interfejsach sieciowych, sterownikow urządzeń magazynujących, przestrzeni użykownika i innych. O pełnych zmianach można przeczytać na stronie oficjalnej.

Nową wersję można pobrać z jednego z serwerów FTP, poprzez cvsup lub freebsd-update.

Hosting @mc2 || Copyright © 2024 FreeBSD - Inside. Wszelkie prawa zastrzeżone.