Licencja BSD [PL]

Copyright 1994-2005 The FreeBSD Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i formach binarnych, wraz lub bez modyfikacji,
rozpowszechnianie są dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

1.	Redystrybucja kodu źródłowego musi zachować wyżej zamieszczoną notę o prawach
     autorskich, obecny wykaz warunków i następujące oświadczenie.
2.	Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać wyżej wymienioną notę o prawach
     autorskich, obecnym wykazie warunków i poniższe oświadczenie w dokumentacji wraz
     pozostałym materiałem dostarczonym wraz dystrybucją.

OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZONE PRZEZ THE FREEBSD PROJECT „BEZ GWARANCJI” I
JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB GWARANCJI DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE
OGRANICZAJĄC, DOMNIEMANEJ GWARANCJI SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO SPECYFICZNEGO
WYKORZYSTANIA SĄ ZAPRZECZALNE. W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCY PROJEKTU FREEBSD
LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ,
POŚREDNIĄ, INCYDENTALNĄ, PRZYKŁADOWĄ ORAZ KONSEKWENCYJAMI WYNIKAJĄCYMI Z UŻYCIA.
 ( WŁĄCZJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC, DOSTARCZENIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG;
UTRATY PODCZAS UŻYCIA, DANYCH, LUB KORZYŚCI; LUB PRZERWY W INTERESACH ) JAKKOLWIEK
SPOWODOWANE I NA JAKĄKOLWIEK TEORIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ, LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM
NIEDOZWOLONYM ( WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE LUB W INNYM PRZYPADKU ) KTÓRA POWSTAJE W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB OD UŻYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST INFORMACJA O
MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Poglądy i wnioski zawierające się w oprogramowaniu i dokumentacji są tych autorów i nie powinny być
interpretowane jako oficjalna reprezentacja polityki, albo wyrazić lub zasugerować, FreeBSD Project.

Hosting @mc2 || Copyright © 2024 FreeBSD - Inside. Wszelkie prawa zastrzeżone.