FreeBSD ACL - ACL część 4


Zrozumieć ACL dla katalogów

Plik może mieć tylko jedną access listę. Większość użytkowników była by zadowolona z możliwości automatycznej zmiany praw dostępu w momencie utworzenia pliku, w ten sposob jak bylo przedstawione w części 3.

Katalogi są bardziej kompleksowe, ponieważ maja trzy typy ACL:

  • "access ACL" dostęp do katalogu dla siebie samego
  • "default directory ACL" ustawia domyślne prawa dostępu do podkatalogów nowo stworzonych
  • "default access ACL" uswiawia domyślne prawa do plików jakie są tworzone w katalogu. W momęcie gdy "default directory ACL" nie są ustawione, podkatalogi będą tworzone z tymi prawami, w momecie jak sa ustawione prawa zostaną nadpisane.

Obecna implementacja FreeBSD wspiera tylko dwa pierwsze typy, praw dostępu do katalogu, tak więc na nowo stworzony plik należy 2 razy kliknąc i dodać go do lity ręcznie.

Aby zobaczyć jak to działa, stworzę katalog ' folder '.

Notka: Jeżeli planujesz zmieniać prawa do katalogu, zrób to zanim dodasz do tego katalogu jakiekolwiek pliki lub podkatalogi. W momencie jak zrobisz odwrotnie, pliki i podkatalogi przejmą nowe ustawienia ACL. Jeżeni tak sie stanie musisz sprawdzić ustawienia twoich plików i podkatalogów.

Spójrz na właściwości ACL katalogu ' folder ' ( Rysunek 7 ). Wygląda podobnie jak właściwości plików, z wyjątkiem guzika " Default ACL ", który nie jest szary i jest jeszcze jeden check box ' Default ' poniżej listy uzytkowników.

Image
Rysunek 7. Właściwości ACL katalogu.

Image
Rysunek 8. Ustawienie domyślnych właściwości

Kliknij guzik "Default ACL", tak jak jest pokazane na rysunku 8. teraz są cztery ustawione wpisy.

 % getfacl folder
#file:folder
#owner:1001
#group:1001
user::rwx
group::r-x
other::r-x
% mkdir folder/subfolder
% touch folder/testfile
% ls -l folder
drwxr-xr-x+ 2 dru  dru  512 Jul 27 12:23 subfolder
-rw-r--r--+ 1 dru  dru    0 Jul 27 12:23 testfile
Zauważ że podfolder przejoł prawa dostępu ACL, ale plik nie.Hosting @mc2 || Copyright © 2019 FreeBSD - Inside. Wszelkie prawa zastrzeżone.