FreeBSD ACL - ACL część 2

Instalacja środowiska graficznego

Jeżeli wpiszecie w Google "FreeBSD acl", znajdziecie pare artykułów typu "How to". Każdy z nich przedstawia konfigurację ACL wykorzystując narzedzia ' getfacl ' oraz ' setfacl ', jak np. świetny artykuł Grzegorza Czaplińskiego ' Working with ACLs in FreeBSD 5.x '.

O ile ' getfacl 'jest prosty, składnia ' serfacl ' bywa czasami uciążliwa, na tyle że może wystraszyć swoich użytkowników. Przedstawiam tutaj zalety środowiska graficznego, który pozwoli w łatwy sposób wywołać i kontrolować prawa dostępu.

eiciel udostepnia narzędzie graficzne które jest intuicyjne, dostępne jest ono w paczkach jak również w portach. Również działa na systemach Linux, narzedzie to jest dostępne w zakładce menadżera plików Nautilus, który jest dość przyjazny.

Możesz szybko dodać paczke:

# pkg_add -r eiciel

Jak już zainstalowałeś paczke, wyjdź z konta superużytkownika i włącz X'y.

Uruchomienie GUI

Są dwie drogi, aby uzyskać dostęp do niedawno zainstalowanego środowiska graficznego. Pierwszy, należy uruchomić ' nautilus '
Rysunek 1. Użytkownik ' dru ' ma trzy pliki w swoim katalogu domowym, które sie nazywają: test, file1 oraz myfile.
Rysunek 2. Pokazuję co widać w momencie klikniecia na właściwości pliku test.

Image
Rysunek 1. Wyświetlenie plików w narzedziu Nautilus

Image
Rysunek 2. Wyświetlenie właściwości pliku w Nautilus

Instalacja eiciel dodała zakładkę ' Access Control List ' do Nutilus'a. W zakładce tej są wyświetlone prawa dostępu adekwatne do tych niżej co widać:

% ls -l test
-rw-r--r--  1 dru  dru  0 Jul 27 09:09 testDrugą metodą jest uruchomienie samego ' eiciel ' ( Rysunek 3 ). Kliknij w przycisk ' Open ', a następnie wybierz plik test ( Rysunek 4. ). Po wybraniu pliku pokaże się lista dostępu do pliku ( Rysunek 5. ).

Image
Rysunek 3. Uruchomiony eiciel bezpośrednio

Image
Rysunek 4. Otwierani pliku test

Image
Rysunek 5. Edycja list dostępu w eiciel

Osobiście wolę używać ' nautilus ', który ma dodatkowo zakładkę ' Permissions ', która udostępnia mi przeglądanie i zmianę:

  • właściciela pliku
  • grupy, podobne użycie jak chgrp
  • specjalne flagi, kontrola SUID, SGID, oraz sticky bit
  • tekstowy wygląd, podobny do ' ls -l '
  • numer widoku, w tym przypadku, 644Hosting @mc2 || Copyright © 2019 FreeBSD - Inside. Wszelkie prawa zastrzeżone.